Like IT digitaliserer Norge

Like IT er godt i gang med 2016. Her er alle konsulentene ute i spennende prosjekter. Det har vært ganske stor endring på prosjektene fra i fjor til i år. Mens 70% av omsetningen i 2015 kom fra privat sektor er cirka 80% av omsetningen så langt i år fra offentlig sektor. Det er en naturlig dreining med tanke på den økonomiske konjunkturen og ikke minst hyggelig at Like IT er med på å digitalisere Norge! De offentlige kundene vi jobber med nå inkluderer kommuner, fylkeskommuner og Forsvaret. I tillegg bidrar vi med interessante prosjekter innen helsesektoren.

Vårt datterselskap, ConZult er også operative i markedet med både ansatte og kunder fra januar 2016.

Trenger din bedrift bistand innen Microsoft, Citrix, VMware eller Cisco? Senior eller junior-konsulenter?

Ta kontakt med tom@like-it.no / 93 00 43 54